Paaugstina ģimenes valsts pabalstu

Paaugstina ģimenes valsts pabalstu

Š.g. 7. septembrī Demogrāfijas lietu padome lēma par labu ģimenes valsts pabalsta paaugstināšanai

Uzklausot Demogrāfijas lietu centra (DLC) vadītāja Imanta Parādnieka sniegto informāciju un priekšlikumus Latvijas ģimeņu situācijas uzlabošanai, Demogrāfijas lietu padome nolēma atbalstīt DLC iniciēto ģimenes valsts pabalsta (ĢVP) reformu, kas skars visas Latvijas ģimenes, kurās aug bērni, kā arī – piešķirt līdzekļus ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanai, tādējādi mazinot bērnu skaitu bērnunamos.

Nākamā gada budžetā piešķirtie līdzekļi tiks ieguldīti ģimenes valsts pabalsta apmēra paaugstināšanai, un vislielāko kāpumu sagaidīs tieši daudzbērnu ģimenes – plānots, ka apmērs par vienu ģimenē augošu bērnu pieaugs orientējoši līdz 15 eiro mēnesī, par diviem – kopā līdz 50 euro, kas ir par trešdaļu vairāk salīdzinājumā ar šī brīža situāciju, bet par trim bērniem – līdz 150 eiro mēnesī. Tāpat iecerēts atjaunot ĢVP izmaksu arī tām ģimenēm, kuru bērni izvēlējušies apgūt arodu profesionālās izglītības iestādēs.

Šāda ģimenes valsts pabalsta diferenciācija pēc apgādājamo bērnu skaita ģimenē, kas tika atjaunota 2015. gadā, orientēta uz atbalstu tām ģimenēm, kurās apgādājamo skaits pārsniedz pelnītāju skaitu. Tās ir ģimenes, kurās aug vismaz trīs bērni un kurās ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli ir proporcionāli zemāki apgādājamo bērnu skaita dēļ.

Ģimenes valsts pabalsts ir universāls pabalsts, ko ir tiesības saņemt visām ģimenēm, kurās aug bērni – neatkarīgi no ģimenes ienākumiem, iesniedzot atbilstošu iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Vienlaikus pabalsta mērķis nav sociālā palīdzība, un tas nekādā veidā nemazina vecāku pienākumu gādāt par saviem bērniem.

Tāpat padomē tika uzklausīts priekšlikums Latvijas 100gades gadu svinēt kā Goda ģimenes gadu, tomēr par šo priekšlikumu vēl jālemj valdībā.

DLP sniegtā informācija prezentācijas formā atrodama šeit.