Latvija ziņos ANO par virzību uz inovatīvu ekonomiku un iespēju un ienākumu vienlīdzību

Otrdien, 17. jūlijā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Augsta līmeņa politikas forumā par Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens ziņos par Latvijas paveikto IAM ieviešanā. To papildinās biedrības “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) direktores Ineses Vaivares līdzziņojums par nevalstisko organizāciju un iedzīvotāju ieguldījumu.

Ekonomikas ministrs informēs ANO dalībvalstu pārstāvjus un citus klātesošos par paveikto un plānoto, risinot Latvijas ilgtspējīgai attīstībai būtiskākos izaicinājumus: inovatīva un eko-efektīva ekonomika un iespēju un ienākumu vienlīdzība, kas ļaus celt iedzīvotāju dzīves kvalitāti gan pilsētās, gan lauku teritorijās. Ministra uzrunu ANO varēs vērot tiešraidē plkst. 16 pēc Latvijas laika, sekojot saitei: http://webtv.un.org/. Uzruna sasaucas ar foruma šī gada izvirzīto tēmu “Pāreja uz ilgtspējīgu un elastīgu sabiedrību” un ir balstīta Latvijas sagatavotajā un valdības apstiprinātajā ziņojumā par IAM ieviešanu: https://www.pkc.gov.lv/lv/LV-zino-ANO.

Ziņojums tapa ar sociālo partneru un nevalstisko organizāciju, kā arī visu ministriju līdzdalību, iesaistoties un savstarpēji sadarbojoties valstij, uzņēmējiem, pašvaldībām un iedzīvotājiem, tā sagatavošanu koordinēja Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). Visas pasaules valstis sniedz ziņojumu ANO par IAM ieviešanu vismaz divas reizes 15 gadu laikā, Latvijai izvēloties ziņot tās simtgadē.

Foruma mērķis ir rast inovatīvus risinājumus galvenajiem pasaules attīstības un ilgtspējas izaicinājumiem vides, sociālā un ekonomikas dimensijā – šodien un nākotnē, ko paredz Dienaskārtība 2030. 2015. gadā visas ANO dalībvalstis izvirzīja 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus, kuru īstenošana palīdzētu risināt tādus jautājumus kā: nabadzība un bads, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, dzimumu līdztiesība un pienācīga darba iespējas ikvienam, atbildīgs patēriņš un ražošana, miers un taisnīgums, rīcība dabas resursu aizsardzībai u.c. Katra valsts apņēmās sniegt ieguldījumu un sadarboties šo mērķu sasniegšanai līdz 2030. gadam, vienlaikus ņemot vērā valstu resursus un to iedzīvotāju prioritātes nacionālā līmenī.

Katrai valstij ir arī iespēja izcelt kādu tai aktuālu jautājumu, kas skar vienu vai vairākus IAM, un kur tā var dalīties ar savu labo praksi. Latvija kopā ar Igauniju, Slovēniju, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) un, iesaistoties nevalstiskajam sektoram, organizē tematisku pasākumu “Sekmēt aprites ekonomiku” par 12. Ilgtspējīgas attīstības mērķa (atbildīgs patēriņš un ražošana) ieviešanu. Paneļdiskusijas formā tiks uzrunāti tādi jautājumi kā: “zaļā iepirkuma” ieviešana Latvijā, digitāli risinājumi aprites ekonomikas iedzīvināšanai Igaunijā un OECD programma aprites ekonomikas pārvaldībai pilsētās.

Latvijai ziņojot ANO, vērtīgu ieguldījumu organizatoriski un saturiski sniedza Ārlietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Latvijas pastāvīgā pārstāvniecība ANO Ņujorkā, nevalstiskās organizācijas “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” un “Zaļā brīvība”.

 

 

Ar atbildību par Latvijas nākotni! Pārresoru koordinācijas centrs

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv