PKC uzsāk darbu pie ziņojuma gatavošanas par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu Latvijā un aicina sniegt viedokli

ANO 17 Ilgtermiņa attīstības mērķu ikonas

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir uzsācis darbu pie Latvijas Ziņojuma Apvienoto Nāciju Organizācijai (ANO) par Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) īstenošanu (turpmāk - Ziņojums), kas tiks prezentēts ANO Augsta līmeņa politikas forumā 2022. gada vasarā.

Ziņojums apkopos informāciju par to, kā Latvijas sabiedrība, valdība, pašvaldības, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas kopīgiem spēkiem īsteno un plāno arī turpmākajos gados sasniegt 2015. gadā ANO noteiktos 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM) laikposmam līdz 2030. gadam - Ziņojums atspoguļos sasniegto progresu un izaicinājumus nacionālajā līmenī, kā arī izcels radošus ieviešanas instrumentus un sadarbības prakses piemērus.

Iepriekšējais Latvijas Ziņojums (skatīt pievienotajā saitē) tika izstrādāts un prezentēts ANO Augsta līmeņa politikas forumā 2018. gadā. Tā secinājumi ir aktuāli joprojām - Latvijā attīstāma inovatīva un ekoefektīva tautsaimniecība, kas rada iespējas ikvienam.

To, kā Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam (NAP2027) īsteno ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, skatieties Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē (šeit).

Ziņojumu Latvija sagatavo 2022. gadā, jo esam pārejā starp diviem vidējā termiņa plānošanas periodiem -  2014-2020 g. un 2021-2027 g. Noslēgtā posma progress patlaban tiek izvērtēts, un vienlaikus sākas jaunais plānu īstenošanas periods, kura izstrādē iesaistījies plašs sabiedrības pārstāvju loks. Tāpēc Ziņojumā paredzēts ANO sniegt pārskatu par paveikto un plānoto, informēt par sabiedrības pārstāvju un nevalstisko organizāciju uzskatiem, kā arī iepazīstināt ar labo praksi. Būtiska ziņojuma daļa būs veltīta tam, kā veicināt un paātrināt Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu Latvijā.

Tāpēc aicinām ikvienu, kam ir viedoklis par ANO IAM īstenošanu, sniegt mums to rakstiski līdz 2022. gada 31. janvārim, atbildot uz šādiem jautājumiem:

  1. Kādi, jūsuprāt, ir redzamākie ieguldījumi ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai Latvijā?
  2. Kādus konkrētus labās prakses piemērus Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijā varat minēt?
  3. Kuru ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā turpmākajos gados jūs saskatāt būtiskākos izaicinājumus Latvijai un kur būtu nepieciešams nozīmīgāks Latvijas ieguldījums?
  4. Kā paplašināt un veicināt Latvijas ieguldījumu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā Latvijā un starptautiskā mērogā? Lūgums norādīt konkrētas jomas un konkrētas veicamās darbības!

Lūgums, sniedzot viedokli, norādīt arī savu vārdu un uzvārdu, kā arī institūciju (organizāciju), ja to pārstāvat.

Lūdzam viedokli sūtīt Pārresoru koordinācijas centram uz šādām elektroniskā pasta adresēm:pkc@pkc.mk.gov.lv, un – mara.simane@pkc.mk.gov.lv; vladislavs.vesperis@pkc.mk.gov.lv.

Prezentācija par Latvijas ziņojuma sagatavošanu ANO par ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu

 

Informāciju sagatavoja
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv
tīmekļvietne: www.pkc.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne