Izglītības programma ierēdņiem par uzņēmumu korporatīvo pārvaldību' 2019

07.11.2019.
12:00 - 17:00
Izglītības programma ierēdņiem par uzņēmumu korporatīvo pārvaldību' 2019
Apraksts

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtu organizē izglītības programmu ierēdņiem par uzņēmumu korporatīvo pārvaldību.

Programma tiks īstenota 4 daļās (sesijās) - 2019. gada 7. novembrī plkst. 12.00-17.00 Nasdaq CSD SE galvenajā birojā Vaļņu ielā 1, Rīgā, bet  14., 27. novembrī  un 5.decembrī plkst. 12.30-17.00 Valsts kancelejas telpās Brīvības bulv. 36, Rīgā.

Grupā plānots ne vairāk par 25 dalībniekiem. Dalība izglītības programmā ir bezmaksas. Lai iegūtu apliecinājumu par izglītības programmas pabeigšanu, dalībniekam jāpiedalās visā programmā, kā arī sekmīgi jānokārto tests. Piesakoties dalībai 7. novembra semināram, jūs vienlaikus piesakāties dalībai visām četrām izglītības programmas dienām!

Programmā iekļautas šādas tēmas:

  • Korporatīvās pārvaldības principi: OECD vadlīnijas un tendences, “soft law” vs. “hard law”, “comply or explain” principa piemērošana, ieguvumi, sliktas pārvaldības signāli, kapitāla daļu turētāja, padomes, valdes un iekšējā audita lomas, atbildība, efektīva sadarbība.
  • Iesaiste uzņēmuma stratēģijas un mērķu noteikšanā. Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes un saskaņošanas process. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu noteikšana un savstarpēja līdzsvarošana – kapitāla daļu turētāja, padomes un valdes loma. Līdzdalības pamatojums, tā vērtēšanas būtiskākie aspekti, vispārējais stratēģiskais mērķis.
  • Galveno darbības rādītāju (KPIs) noteikšana valdei un katram valdes loceklim.
  • Kapitālsabiedrības rezultātu izvērtēšana. Stratēģijas, gada pārskata, darbības rezultātu  un finanšu rādītāju, operatīvās informācijas izvērtēšana. Dividenžu apjoma noteikšana. Valdes un padomes ikgadējais darba novērtējums.
  • Valdes un padomes locekļu nominācijas process: Starptautiskās tendences un ieteikumi nominācijas procesa organizēšanai. Nominācijas prakse un izaicinājumi Latvijā. Centralizēta padomes locekļu atlase no 2020. gada. Kā piesaistīt profesionāļus no privātā sektora darbam uzņēmumu valdēs un padomēs?
  • Atalgojuma noteikšana valdes un padomes locekļiem, izmaiņu veikšana atalgojumā, papildu labumu noteikšana, amatu savienošana kapitālsabiedrībā. Atalgojuma politikas izstrāde un aktualizēšana.
  • Informācijas publiskošana un aprite (plūsma) starp kapitāla daļu turētāju un uzņēmumu, uzņēmumu un sabiedrību. Ziņojumi padomei, kapitāla daļu turētājam un sabiedrībai. Nefinanšu ziņojumi un to nozīme. Informācijas atklātības prasību un komercnoslēpuma aizsardzības vajadzību samērošana. Informācijas pieprasījumi nozares politikas izstrādei.
  • Padomes praktiskā darbība. Padomes locekļu skaits, padomes uzdevumi un darba intensitāte, sadarbība ar valdi un akcionāriem, iekšējais audits nepastarpinātas informācijas iegūšanai, gada kalendārs, padomes piekrišana darījumiem un valdes lēmumiem.
Pasākuma norises vieta