Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Pārresoru koordinācijas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas uzlabot tīmekļvietnes piekļūstamību.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

PKC tīmekļvietni - https://pkc.gov.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

PKC tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tīmekļvietni būtu iespējams uzlabot cilvēkiem ar redzes traucējumiem: tīmekļvietnes navigācijas elementu apakšlīmeņi nav navigējami bez peles palīdzības; atsevišķās lapās būtu iespējams veiksmīgāk sakārtot Landmarks navigāciju. Šo apstākļu kopums mājaslapu padara grūtāk navigējamu aptuveni 12 000 Latvijas iedzīvotāju, kuri nelieto peli, bet izmanto ekrāna lasīšanas ierīces. Šobrīd problēma nav kritiska, jo PKC vienmēr sniedz informāciju arī pa tālruni, taču paralēli tiek plānota navigācijas uzlabošana.
  • Tāpat arī dažiem attēliem trūkst alternatīvo tekstu. Kopš 2020. gada trešā ceturkšņa visām bildēm, kurām ir saturiska vērtība, tiek pievienoti ALT teksti. Plānots 2021. gada laikā turpināt šo praksi, kā arī, izsverot konkrētu sadaļu apmeklētību, ievietot ALT tekstus arī svarīgās vēsturiskajās sadaļās.
  • Lai arī mājaslapā labi strādā iespēja veikt teksta tuvināšanu ar "zoom" funkciju pārlūkā, mājaslapa nenodrošina fona krāsas maiņu atbilstoši atsevišķu vājredzīgo lietotāju grupu vajadzībām. Pašreiz tiek izskatīti varianti, kā risināt minēto situāciju.

Šīs tīmekļvietnes piekļūstamība atkārtoti tika izvērtēta 02.02.2022. Izvērtēšanu veica "Web Multishop Company" un PKC konsultants Guntis Rozenbergs.

Veicot atkārtotu izvērtējumu, secināms, ka ir uzlabota tīmekļa vietnes piekļūstamība, izveidojot alternatīvas attēlu tekstuālai attēlošanai, līdz ar to cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir iespēja izprast, kas ir attēlots.

Lapas satura struktūra ir vienkārša un saprotama, līdz ar to secināms, ka saturs ir piekļūstams pietiekošā apmērā un tā izmantošana ir vienkārša. Mājaslapas pārvaldnieks nodrošina arī  saziņas iespēju, kas ļauj mājaslapas apmeklētājiem vērsties pēc palīdzības, ja no mājas lapas satura lietotājs nevar saņemt sev nepieciešamo informāciju.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments (šeit)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, piedāvājam jebkuru informāciju primāri iegūt no mums pa tālruni 67082811. Piekļūstamības problēmas, kas saistītas ar kontrastiem, piedāvājam risināt, izmantojot kādu no pārlūka spraudņiem.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums!

E-pasts: [email protected]

Tālrunis: +37167082811

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir plašsaziņas līdzekļu un ārējās komunikācijas (ar sabiedrību) konsultants Guntis Rozenbergs.
E-pasts: [email protected]
Tālrunis: +37167082813

PKC atrodas tiešā Ministru prezidenta pārraudzībā, un pārraugošā iestāde ir Ministru prezidenta birojs. Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Ministru prezidents.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: [email protected]

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 27.01.2021. Atkārtoti tas pārskatīts 2022. gada 2. februārī.

Šo paziņojumu apstiprināja: Guntis Rozenbergs, PKC komunikācijas konsultants.