POLSIS iekļaušana tīmekļvietnē likumi.lv

PKC vadītā darba grupa izstrādā risinājumu politikas plānošanas dokumentu datubāzes pieejamībai tīmekļvietnē www.likumi.lv

Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītā darba grupa sākusi izstrādāt tehnisko risinājumu politikas plānošanas dokumentu un ar tiem saistīto informatīvo ziņojumu turpmākai pieejamībai tīmekļvietnē www.likumi.lv. Paredzēts nākotnē atteikties no politikas plānošanas dokumentu datubāzes “POLSIS” un integrēt visu informāciju vienuviet, izmantojot Tiesību aktu projektu portāla (TAP) piedāvātos dokumentu plūsmas risinājumus.

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60, 20.§) 4. punktā dotā uzdevuma izpildi, PKC vadībā tika izveidota Darba grupa politikas plānošanas dokumentu attēlošanai tīmekļa vietnē www.likumi.lv

Darba grupas sastāvā ir Pārresoru koordinācijas centra, VAS “Latvijas vēstnesis”, Valsts kancelejas un Tieslietu ministrijas pārstāvji.

Darba grupa sagatavos risinājumu, lai tīmekļvietnē likumi.lv ar attiecīgo politikas plānošanas dokumentu varētu integrēt arī ar to saistītos informatīvos ziņojumus, tīmekļvietnē paplašinātu dokumentu meklēšanas iespējas un veiktu vēl citus pilnveides soļus.

Paredzēts līdz 1. septembrim sagatavot un izskatīšanai MK iesniegt informatīvo ziņojumu par izstrādāto risinājumu un tā īstenošanu.

Rīkojums par darba grupas izveidi

Darba grupas 10.03.2022. sēdes protokols

Darba grupas 10.02.2022. sēdes protokols

Darba grupas 21.01.2022. sēdes protokols