Agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas veidošanas Latvijas bērniem iniciatīvas

Laimīgi bērni - foto

Pārresoru koordinācijas centrs kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Bērnu labklājības tīklu un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un citiem partneriem ir uzsācis darbu pie preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas, lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu nepieciešamo profilakses, agrīnās intervences un atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar attīstības grūtībām vai to veidošanās risku. Partnerības ietvaros ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti dažādi metodiskie instrumenti un programmas.

Konkurss uz apmācību vietām speciālistu sagatavošanai darbam ar ABA metodi

Lai uzlabotu agrīnās intervences pieejamību bērniem ar autiskā spektra traucējumiem vai aizdomām par to Pārresoru koordinācijas centrs izsludina konkursu pedagogiem, psihologiem, logopēdiem un citiem speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem, lai atlasītu 40 motivētus speciālistus no visas Latvijas valsts līdzfinansējuma saņemšanai, kas sedz mācību izmaksas profesionālās pilnveides izglītības programmā zināšanu un prasmju apguvei darbam ar ABA (lietišķās uzvedības analīzes jeb angļu val. Applied Behavior Analysis) metodi.

Interesenti, kuri vēlas piedalīties konkursā, aicināti līdz 2022. gada 17. martam sūtīt pieteikumu un citus konkursa nolikumā prasītos dokumentus Pārresoru koordinācijas centram, e-pasts: berniem@pkc.mk.gov.lv.

KONKURSA NOLIKUMS

Vairāk informācijas par konkursu un prezentācijas

Bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumentu izstrāde

Bērnu agrīnās attīstības skrīnings ir viens no metodiskajiem instrumentiem, ko nākotnē plānots ieviest kopā ar rokasgrāmatu un rīcības algoritmiem speciālistiem, kā arī agrīnām intervencēm bērniem, lai sekmētu bērnu veselīgu attīstību un pašrealizāciju, tādējādi mazinot nabadzības un sociālās atstumtības riskus.

Informācija par bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumentu izstrādes gaitu un skrīninga aprobēšanu sadarbībā ar ģimenes ārstiem un pedagogiem