PKC un LU seminārā informēs par bērnu agrīnās attīstības skrīninga izstrādi un pirmskolu un ģimenes ārstu iesaisti

Attēlā - laimīgi bērni priecājas

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) kopā ar zinātniekiem no Latvijas Universitātes (LU) Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) rīkotā seminārā 28. janvārī informēs pašvaldības par bērnu agrīnās attīstības skrīninga izstrādes gaitu un iespēju pirmsskolas izglītības iestādēm un ģimenes ārstu praksēm piedalīties skrīninga pirmās versijas aprobēšanā.

Bērna izredzes dzīvē nereti ir atkarīgas no spējas laikus pamanīt viņa attīstību kavējošus riskus un atbilstoši rīkoties, jo īpaši pirmajos bērna dzīves gados, kad mazā cilvēka attīstība norit visstraujāk.

Lai nodrošinātu savlaicīgu attīstības grūtību atpazīšanu bērniem un laikus reaģētu uz bērnu vajadzībām, atbilstoši Ministru kabineta dotajam mandātam Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju ir uzsācis darbu, lai līdz 2023. gada 31. decembrim izstrādātu bērnu vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem vienotu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplektu izmantošanai izglītības un veselības aprūpes jomās, tai skaitā ietverot arī speciālo vajadzību novērtēšanas instrumentu izglītojamiem pirms obligātās pirmsskolas izglītības uzsākšanas.

Novērtēšanas instruments paredzēts gan bērnu fiziskās attīstības, gan arī komunikācijas, sociālemocionālās, uzvedības un kognitīvās attīstības grūtību atpazīšanai. Lai novērtēšanas instruments jeb skrīnings atbilstu augstiem kvalitātes standartiem un būtu saskaņā ar labākām pasaules praksē izmantotajām pieejām bērnu attīstības vajadzību atpazīšanā, tā izstrādē iesaistīta Latvijas Universitāte un kopā vairāk nekā piecpadsmit Latvijas vadošie jomas zinātnieki un praktiķi - pediatri, ģimenes ārsti, psihiatri, neirologi, klīniskie psihologi, izglītības psihologi, logopēdi, audiologopēdi un pedagogi.

Semināra laikā 28. janvārī no plkst. 10.00 līdz 12.00 PKC konsultantes Sigita Sniķere un Olita Augustovska kopā ar LU prof. Malgožatu Raščevsku un prof. Ditu Nīmanti iepazīstinās ar bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumenta izstrādes gaitu, prezentēs skrīninga pirmo versiju un tā īstenošanas algoritmu, kā arī informēs par skrīninga aprobēšanas pirmo pilotaptauju un turpmāk plānotajām aktivitātēm, kas paredzētas, lai jau pēc diviem gadiem ieviestu skrīninga metodiku un pieeju visā Latvijā.

Seminārā aicināti piedalīties speciālisti no pašvaldību izglītības pārvaldēm, iekļaujošas izglītības atbalsta centriem, pedagoģiski medicīniskām komisijām, pirmsskolas izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, kā arī ģimenes ārsti, psihologi, par izglītības un veselības jomām atbildīgie pašvaldību deputāti.

Seminārā tiešraidē varēsit piedalīties Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā www.lps.lv sadaļā “Tiešraides-Videoarhīvs”, saite:

https://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/tiesraide/755-28-janvari-plkst-1000-seminars-par-bernu-agrinas-attistibas-skrininga-izstradi-un-pilotu, kā arī LPS YouTube kontā https://youtu.be/Au-d0em-0Lk

Tiešraides laikā būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot tos uz e-pasta adresi: [email protected]

Pašvaldības, pirmsskolas izglītības iestādes un ģimenes ārstu prakses, kuras ir ieinteresētas piedalīties agrīnā attīstības skrīninga aprobēšanā, aicinātas līdz š.g. 10. februārim sūtīt pieteikumu Pārresoru koordinācijas centram uz e-pastu: [email protected], norādot kontaktpersonu, kura būs atbildīga par turpmāko sadarbību ar agrīnā attīstības skrīninga izstrādātājiem no Latvijas Universitātes.

Pedagogiem un ģimenes ārstiem, kuri piedalīsies bērnu agrīnās attīstības novērtēšanas instrumentu aprobēšanas pilotaptaujā, jau martā tiks nodrošinātas apmācības, lai aprīlī uzsāktu bērnu attīstības vajadzību novērtēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un ģimenes ārstu praksēs.

Bērnu agrīnās attīstības skrīnings ir viens no metodiskajiem instrumentiem, ko nākotnē plānots ieviest kopā ar rokasgrāmatu un rīcības algoritmiem speciālistiem, kā arī agrīnām intervencēm bērniem, lai sekmētu bērnu veselīgu attīstību un pašrealizāciju, tādējādi mazinot nabadzības un sociālās atstumtības riskus.

Tāpēc Pārresoru koordinācijas centrs kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Bērnu labklājības tīklu un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un citiem partneriem iruzsācis darbu pie preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas, lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu nepieciešamo profilakses, agrīnās intervences un atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar attīstības grūtībām vai to veidošanās risku. Partnerības ietvaros ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti dažādi metodiskie instrumenti un programmas.

Semināra prezentācijas:

PKC: Vienotā Bērnu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplekta izstrāde

LU: Priekšizpēte vienotā bērnu agrīnās attīstības vajadzību novērtējuma metodisko instrumentu komplekta izstrādei

 

Informāciju sagatavoja:

Guntis Rozenbergs

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: [email protected]
tīmekļvietnes: www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne