Valsts, Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējā koordinācija

Darba grupas mērķis ir veicināt teritoriju ekonomisko attīstību un pašvaldību sadarbību publisko pakalpojumu sniegšanā, ilgtermiņā nodrošinot iedzīvotājiem nepieciešamo infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti, kā arī izvērtēt iespējas sekmēt pašvaldību brīvprātīgu sadarbību Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpēju jautājumu risināšanā.

Darba grupas vadītājs - Ainārs Mežulis

Darba grupas dalībnieku sastāvs