Infografikas

 

FPV un c

 

STR M

 

PRio

 

Kopsavilk

 

Valsts kapitālsab. dati 2019

 

valsts kapitālsabiedrību darbības rezultāti 2017. gadā

 

 

Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam - Fundamentālie pārmaiņu virzieni, stratēģiskie mērķi, prioritātes

 

 

 

 

 

 

Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam - Stratēģiskie mērķi

 

 

 

 

 

 

Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam -  Prioritātes

 

 

 

 

 

 

Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027. gadam - Kopsavilkums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts kapitālsabiedrību darbības rezultāti, 2019 (dati par 2018. gadu)

 

 

 

 

 

Valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā - darbības rezultāti, 2019 (dati par 2017. gadu)

darbības stratēģiju izstrādes process

Kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādes, īstenošanas un uzraudzības process

atbalsts bērnu emocionālajai un psihiskajai veselībai

 

 

Atbalsta bērniem ar psihiskiem, attīstības un uzvedības traucējumiem pilnveide

Lasīt vairāk...

valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā

 

 

Valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā, 2018 (dati par 2016. gadu)

valsts kapitālsabiedrību pienesums Latvijas ekonomikā

 

 

Valsts kapitālsabiedrību loma Latvijas ekonomikā, 2017 (dati par 2015. gadu)

Kā sasniedzam valsts attīstības mērķus, 2015

 

 

Kā Latvija sasniedz tās attīstības mērķus?, 2015

kas ir Valdības rīcības plāns

 

 

Kas ir Valdības rīcības plāns?, 2015

NAP2020 īstenošana un indikatīvais finansējums

 

 

Valsts attīstības mērķi un to indikatīvais finansējums līdz 2020. gadam, 2012