Iepriekšējo valdību paveiktais

MĀRA KUČINSKA VADĪTĀ VALDĪBA

no 2016. gada 11.II

Lai nodrošinātu valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs ir apkopojis informāciju par Māra Kučinska vadītās valdības rīcības plāna izpildi un uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma, tos iekļaujot nākamās valdības darba plānā.

Atskaite par M.Kučinska vadītās valdības paveikto skatāma šeit.

Valdības deklarācija 

LAIMDOTAS STRAUJUMAS VADĪTĀ VALDĪBA 

2014. gada 5.XI - 2016. gada 11.II

Līdz ar Laimdotas Straujumas vadītās valdības demisiju 2015.gada 7.decembrī, nodrošinot valdības darba nepārtrauktību un lietu pārņemšanu valdības maiņas gadījumā, Pārresoru koordinācijas centrs ir apkopojis informāciju par Laimdotas Straujumas vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma un pēctecīgi nododama nākamajai valdībai. 

Atskaite par L.Straujumas vadītās valdības paveikto skatāma šeit.

LAIMDOTAS STRAUJUMAS VADĪTĀ VALDĪBA

2014. gada 22.I - 2014. gada 5.XI

Laimdotas Straujumas vadītā valdība turpināja iepriekšējās (Valda Dombrovska) valdības iesākto politiku, balstoties uz ekonomiskās izaugsmes, stingras fiskālās atbildības, ilgtspējas un sociālās solidaritātes, kā arī nozaru savstarpējas sadarbības principiem.

L.Straujumas vadītās valdības VRP izpilde uz 2014.gada oktobri skatāma šeit.

L.Straujumas vadītās valdības deklarācija par Ministru kabineta iecerēto darbību.

VALDA DOMBROVSKA VADĪTĀ VALDĪBA

2011. gada 25.X - 2014. gada 22.I

Līdz ar Valda Dombrovska vadītās valdības demisiju 2013.gada 27.novembrī, Pārresoru koordinācijas centrs ir apkopojis informāciju par V.Dombrovska vadītās valdības rīcības plāna (VRP) izpildi un uzdevumiem, kuru īstenošana ir turpināma un pēctecīgi nododama nākamajai valdībai. 

Ziņojums par V.Dombrovska vadītās valdības paveikto skatāms šeit.

V.Dombrovska vadītā Ministru kabineta VRP un tā izpilde skatāma šeit.