POLSIS iekļaušana tīmekļvietnē likumi.lv

Valdība atbalsta informatīvo ziņojumu par politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu iekļaušanu tīmekļvietnē www.likumi.lv

Ministru kabinets 2022. gada 13. septembra sēdē atbalstīja Pārresoru koordinācijas centra (sadarbībā ar Valsts kanceleju, Tieslietu ministriju un VSIA "Latvijas Vēstnesis") sagatavoto Informatīvo ziņojumu par politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu attēlošanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļvietnē www.likumi.lv, kas paredz, ka līdz 2023. gada 1. septembrim tīmekļvietnē www.likumi.lv tiks izveidota atsevišķa vienota politikas plānošanas dokumentu, informatīvo ziņojumu par politikas plānošanas dokumentu īstenošanu un informatīvo ziņojumu par nozaru attīstības stratēģiskajiem virzieniem datubāze.

Datubāzē šie dokumenti būs integrēti ar Vienoto tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālu www.tapportals.mk.gov.lv. Valdības apstiprinātie politikas plānošanas dokumenti un informatīvie ziņojumi līdz šim atrodas Pārresoru koordinācijas centra (PKC) uzturētās informācijas sistēmā "Politikas plānošanas dokumentu datubāze" (POLSIS). Turpmāk lietotājiem būs vienuviet atrodami gan tiesību akti, gan plānošanas dokumenti, gan arī to izpildes ziņojumi. Pēc jaunās datubāzes izveides, POLSIS datubāze darbību izbeigs. Uz jaunveidojamo datubāzi no POLSIS tiks pārcelti aktuālie plānošanas dokumenti un to izpildes informatīvie ziņojumi, bet vēsturiskie dati tiks glabāti, tikai stingri izvērtējot to lietderību un pārnešanas iespējas.

Informatīvais ziņojums par politikas plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu attēlošanu Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vēstnesis" sistematizētajā tīmekļa vietnē www.likumi.lv

PKC vadītā darba grupa izstrādā risinājumu politikas plānošanas dokumentu datubāzes pieejamībai tīmekļvietnē www.likumi.lv

Rīkojums par darba grupas izveidi

Darba grupas 19.05.2022. sēdes protokols

Darba grupas 22.04.2022. sēdes protokols

Darba grupas 10.03.2022. sēdes protokols

Darba grupas 10.02.2022. sēdes protokols

Darba grupas 21.01.2022. sēdes protokols