Par bērnu bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos

Bērni

Pildot Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas 2016. gada 22. septembra uzdevumu, izvērtēt iespēju nodrošināt bērnu bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, DLC veica informācijas analīzi un iesniedza Ministru Kabinetā un Saeimā Informatīvo ziņojumu par esošās situācijas atklāstu un priekšlikumus ģimenes atbalsta politikas stiprināšanai. Sagatavotajā dokumentā analizētā informācija tiks izmantota Ģimeņu atbalsta programmas tālākai izstrādei.