Rīgā notiek starptautisks forums „Laiks bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību”

Forums"Laiks Bērniem! Ceļā uz ģimenei draudzīgāko sabiedrību"

Dzimstības samazināšanās, sabiedrības novecošanās un migrācija tuvākajā laikā var kļūt par nopietnu šķērsli ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas ekonomiskajai izaugsmei. Pēdējo 15 gadu laikā bērnu skaits Latvijā ir sarucis par 40%, līdzīga tendence vērojama arī citviet.

Apzinoties nacionālās attīstības izaicinājumus, ko slēpj demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, par svarīgāko Eiropas prioritāti jāizvirza ģimeņu stiprināšana, to dzīves kvalitātes un sociālā nodrošinājuma uzlabošana.

 Katrai valstij ir sava pieredze un savi nākotnes redzējumi. Dažas valstis demogrāfijas un sociālās politikas jomā ir sasniegušas apbrīnojamus panākumus, savukārt citas pamatoti runā par dziļu krīzes situāciju. Ir pienācis laiks vispirms domāt par bērniem – domāt personiski, valstiski un starptautiski, dalīties zināšanās un pārdomāt kopīgos mērķus.

 Foruma laikā notiks labākās prakses apzināšana un pieredzes apmaiņa par ģimenes politikas attīstības iespējām un atbalsta instrumentiem, izstrādāta platforma pilnveidotai ģimenes politikai, kā arī apkopotas iniciatīvas mērķtiecīgiem atbalsta instrumentiem. Forums aktualizēs sabiedrībā diskutējamās problēmas, rosinās sabiedrības attieksmes maiņu un ģimenes un bērnu kā vērtību uztveri, tā rezultātā tiks izstrādāti ieteikumi ģimenes atbalsta politikas attīstībai un vērsta ES institūciju uzmanība uz tūlītējas rīcības nepieciešamību.

 

Iniciatīva “Goda ģimenes gads”, kuras ietvaros notiek starptautiskais forums, ir viens no ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem, kas apstiprināta valdībā 2018. gada 30. janvārī, izsludinot gadu par Goda ģimenes gadu. Sīkāk šeit.