Bērnu nākotne Latvijā: konferencē meklēs risinājumus un Saeimā ievēlēto politiķu atbalstu agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas izveidei

Konferences "BĒRNI – LATVIJAS NĀKOTNE? AGRĪNĀ ATBALSTA SISTĒMAS IZVEIDE" logo

Lai tiktu panāktas nepieciešamās vienošanās līdz šim Latvijā politisku atbalstu neguvušajai iniciatīvai par agrīnā preventīvā atbalsta sistēmas izveidi bērniem, rodot arī tai institucionālu risinājumu, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) sadarbībā ar partneriem: Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Universitāti, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un vecāku organizāciju “Mammām un tētiem” 2. decembrī plkst. 09.00–15.30 organizē konferenci “Bērni – Latvijas nākotne? Agrīnā atbalsta sistēmas izveide” un aicina ikvienu aktīvi līdzdarboties, lai Latvijā beidzot būtu gan agrīnās bērnības politika, gan bērniem veiksmīgai attīstībai jau tagad nepieciešamais sistēmiski sakārtots pakalpojumu klāsts.

Konferences atklāšanā uzrunu teiks Valsts prezidents Egils Levits.

Vairāk par konferenci var uzzināt arī PKC tīmekļvietnē konferences vietā: https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi/konference-berni-latvijas-nakotne-agrina-atbalsta-sistemas-izveide

Piedāvājam iespēju sekot līdzi konferences tiešraidei:

Varat konferencei sekot arī sadarbības partneru tīmekļvietnēs:

Konferences organizatori uzskata, ka Latvijā ir jāizveido un jānostiprina veselības, izglītības un labklājības jomās vienoti koordinēta un pārvaldīta starpnozaru bērnu agrīnā preventīvā atbalsta sistēma (APAS). Jo bērnu veiksmīgai attīstībai un izaugsmei vajadzīgi ne vien gādīgi vecāki, pieejami bērnu aprūpes pakalpojumi un teicamas kvalitātes izglītības sistēma, bet arī spēja savlaicīgi reaģēt uz dažādām bērnu attīstības vajadzībām un grūtībām, kas skar teju 20% bērnu viņu pieaugšanas ceļā.

“Gandrīz katrs piektais bērns Latvijā sastopas ar dažādām attīstības grūtībām, riskiem un vajadzībām, un viņiem nepieciešams profesionāls speciālistu atbalsts, veicinot pozitīvu attīstību un pilnvērtīgu integrāciju sabiedrībā,” norāda PKC vadītāja vietniece un Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Rudīte Osvalde. “Nenodrošinot savlaicīgu atbalstu, samazinās bērna izredzes dzīvē. Pēdējos gados arvien biežāk runājam par koordinētu atbalstu bērnu uzvedības un emociju attīstībai un sociālo prasmju stiprināšanai. APAS ietvertu individuālo attīstības risku agrīnu izvērtēšanu un noteikšanu un bērnu vajadzībām atbilstošu preventīvā atbalsta pakalpojumu attīstīšanu. Tas būtu īstenojams gan rīcībpolitikas izstrādes, gan pakalpojumu groza un speciālistu daudznozaru sadarbības tīklu veidošanas līmenī.”

APAS prioritāri nodrošinātu pakalpojumus bērniem, sākot no viņu gaidīšanas laika vēl pirms piedzimšanas līdz 8-10 gadu vecuma sasniegšanai, īpašu vērību piešķirot pirmajiem  četriem dzīves gadiem, kas var būt izšķiroši bērna turpmākajā attīstībā. Sevišķa uzmanība būtu jāpievērš gan neizveidotas un tādēļ traumējošas bērna un viņa vecāku emocionālās piesaistes gadījumos, gan situācijās, kad vecākiem dažādu iemeslu dēļ var trūkt pietiekamas izpratnes par bērna vajadzībām un attīstību, palielinot bērna traumatisma, vardarbības un citu sociālu problēmu veidošanās riskus.

Konferences atklāšanā ar uzrunu uzstāsies un konferences darbā piedalīsies Latvijas Valsts prezidents Egils Levits. Konferencē piedalīsies jomas augsta līmeņa eksperti un zinātnieki no Latvijas un ārzemēm, – Latvijas Universitātes, Latvijas Pašvaldību savienības, Islandes Izglītības un bērnu lietu ministrijas, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, Rīgas Stradiņa universitātes, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Autisma apvienības un Pārresoru koordinācijas centra, - kuri dalīsies labajā praksē, pieredzē un zināšanās, kā Latvijā neatliekami kopīgi rast risinājumus valsts agrīnās bērnības rīcībpolitikas izveidē un integrēta pakalpojumu klāsta paplašināšanā un pieejamībā bērniem šajā jomā visā Latvijā.

Konferencē notiks divas paneļdiskusijas. Pirmajā no tām – “Kāpēc Latvijas bērnu nākotnei nepieciešama agrīnā preventīvā atbalsta sistēma?” – meklēsim atbildi uz jautājumu, kādai būtu jābūt sistēmai, kas efektīvi spētu starpnozariski vienoti koordinēt un pārvaldīt agrās bērnības starpinstitucionāli plašo darbības jomu, kuras centrā ir bērns un viņa attīstības vajadzības tik sadrumstalotā politisko atbildību laukā.

Kā īpaši nozīmīgu uzskatām otro diskusiju – “Kādu nākotni veidosim mūsu bērniem? Ko izdarīs 14. Saeima?”,  – kurā esam aicinājuši piedalīties 14. Saeimā ievēlēto visu politisko partiju deleģētos pārstāvjus, lai uzrunātu akūto nepieciešamību beidzot politiķiem vienoties par konkrētu rīcību - gan politiskās atbildības pār šo starpnozaru jomu noteikšanā, gan sistēmas ieviešanas darbu uzsākšanā, nodrošinot arī Latvijas bērniem pienācīgu un savlaicīgu atbalstu viņu pieaugšanas ceļā. Diskusiju vadīs SEB bankas valdes loceklis un Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas padomes priekšsēdētājs Kārlis Danēvičs.

Konferences moderatore: Eva Johansone.

Konferences programma

Konferences norises laiks un vieta
Konference “Bērni – Latvijas nākotne? Agrīnā atbalsta sistēmas izveide” notiks 2022. gada
2. decembrī plkst. 9.00 - 15.30 tiešsaistē attālināti.
Reģistrācija dalībai konferencē:https://www.pkc.gov.lv/lv/pasakumi/konference-berni-latvijas-nakotne-agrina-atbalsta-sistemas-izveide
Biroju kvartāla “Jaunā Teika” zālē “Minox”, no kurienes notiks videotiešraide internetā, klātienē būs ieradušies konferences moderatori, referenti, 14. Saeimā ievēlēto politisko partiju pārstāvji un citi diskusiju dalībnieki un uzaicinātie viesi.

 

Informāciju sagatavoja:
Guntis Rozenbergs
Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: [email protected]
tīmekļvietnes: www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne