Notiks diskusija par labas pārvaldības ieviešanu un sociālo atbildību

Ilustrācija par sociālo atbildību - cilvēki sadevušies rokās

4. novembrī tiešsaistē no plkst. 10 notiks ekspertu diskusija "Vai ilgtspējai pietiek tikai ar rūpēm par vidi?", kas noslēgs 2022. gada diskusiju ciklu labākai korporatīvajai pārvaldībai, ko par dažādiem korporatīvās pārvaldības aspektiem rīko Tieslietu ministrija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija un Nasdaq Riga sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru (PKC) un citiem partneriem, kam rūp laba korporatīvā pārvaldība.

Vienu no diskusijām - “Kā veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu un sociāli atbildīgu uzņēmumu rīcību” - vadīs PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, aplūkojot tādus aktuālus jautājumus kā valsts lomu, veicinot labas pārvaldības principu ieviešanu un sociāli atbildīgu uzņēmumu rīcību, uzņēmumu sociālās atbildības mērķu un darbības principu noteikšanu un attiecību veidošanu ar dažādām ietekmes pusēm, atšķirīgo viedokļu salāgošanu. Par šiem jautājumiem diskutēs biedrības “Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” līdzdibinātāja, SIA “Sustainability partners” valdes locekle Agnese Alksne-Bensone, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu instrumentu tirgus uzraudzības departamenta direktors Kristaps Soms un Ekonomikas ministrijas Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš.

Pasākuma ievadā SIA “PricewaterhouseCoopers” Ilgtspējas pakalpojumu vadītāja,  Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle Maija Orbidāne sniegs ieskatu PwC šogad veiktajā pētījumā par Latvijas uzņēmumu Ilgtspējas pārskatu kvalitāti un brieduma pakāpi.

Swedbank Grupas Ilgtspējas mērķu noteikšanas vadītāja, ilgtspējīgu finanšu eksperte Evija Tambaka savukārt vadīs diskusiju “Mērķi ilgtspējas jomā – kā balansēt starp biznesa uzdevumu pelnīt un būt sociāli atbildīgam?”, kurā aplūkos šādus aspektus: cik svarīgi ir būt caurspīdīgam un sniegt informāciju - ilgtspējas pārskatu; uzņēmuma brieduma pakāpe vai priekšnoteikums labas pārvaldības principu ieviešanai?; kas mudina uzņēmumus apzināt savu ietekmi un izvirzīt mērķus kļūt sociāli atbildīgiem un tiekties uz labu pārvaldību un iepazīsies ar pieredzes stāstiem par ilgtspējas virzienu noteikšanu, uz ko un kāpēc uzņēmumi izvēlas koncentrēties.

Diskusija notiks tiešsaistē, bezmaksas dalībai pasākumā var reģistrēties šeit: https://www.pwc.com/lv/lv/forms/vai-ilgtspejai-pietiek-tikai-ar-rupem-par-vidi.html?wcmmode=disabled

Diskusijas organizētājs ir PricewaterhouseCoopers, un tā notiek Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes diskusiju cikla ietvaros ar mērķi veicināt labāku korporatīvo pārvaldību.