Oktobra beigās PKC eksperti dosies darba vizītē uz Dāniju

Norden programmas „Valsts administrācijas mobilitāte” logo

2022. gada 30. oktobrī – 2. novembrī Pārresoru koordinācijas centra eksperti, īstenojot Norden programmas* projektu, viesosies Dānijā, lai tiktos ar Olborgas Bērnu un pusaudžu atbalsta centra darbiniekiem, iepazītos ar to darbu un izmantotajām tehnoloģiskajām iespējām.

Pieredzes apmaiņas brauciena laikā plānota tikšanās ar Olborgas pašvaldības Bērnu un pusaudžu atbalsta centra (Aalborg komun) darbiniekiem, lai apmainītos ar informāciju un diskutētu par Dānijas un Latvijas pirmsskolas izglītības un bērnu pieskatīšanas sistēmu kopumā, bērnu iesaistes apmēru tajās, konstatētos sarežģījumus un rastos risinājumus, kā arī Olborgas komūnas lomu agrīnā preventīvā atbalsta sniegšanā, ja speciālisti norāda uz nepieciešamību sniegt atbalstu bērnam un tā ģimenei.

Tikšanās laikā plānots skart arī jautājumus par agrīnā skrīninga digitalizāciju, t.i., Dānijā izmantoto platformu datu apkopošanai un tikties ar sistēmas izstrādātājiem, lai diskutētu par šādas pieejas priekšrocībām, ieguvumiem un riskiem.

Vizītes laikā delegācija apmeklēs vairākus Olborgas bērnudārzus, kur iepazīsies ar bērnudārzu vidi, personāla pienākumiem un uzdevumu sadalījumu, kā arī novēros bērna vajadzību izvērtēšanas praktisko norisi bērna ikdienas vidē.

 

*Pieredzes apmaiņas vizīte tika īstenota ar Norden programmas „Valsts administrācijas mobilitāte” atbalstu, īstenojot projektu „Prevencijas un agrīnās intervences sistēmas izveide, lai sekmētu bērnu un jauniešu sasniegumus” (Building prevention and early intervention system for children and adolescent at risk of poor outcome (PA-GRO-1546)). Nordic-Baltic Mobility programme for Public administration ir projekts, kas sniedz atbalstu valsts pārvaldē strādājošajiem, palīdzot īstenot pieredzes apmaiņas un izpētes braucienus, organizēt apmācības vai reģionāla mēroga tīklošanas darbības. Programma atbalsta pasākumus, kuros plānota vismaz trīs valstu dalība, no kurām vismaz viena ir Skandināvijas valsts un vismaz viena – Baltijas valsts.