Prezentē pētījuma "Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte" rezultātus

Vecāki ar 2 bērniem sadevušies rokās jūras krastā saulrietā

Ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” un Latvijas Universitātes pētnieki 2022. gada 7. decembrī prezentēja pētījuma “Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte” rezultātus.

Pētījuma mērķis bija atkārtoti analizēt pirms vairāk nekā 15 gadiem (2004.) jau pētītos dzimstību ietekmējošos faktorus, papildus noskaidrojot Latvijas jauniešu, studentu un gados jauno pieaugušo uzskatus par ģimeni un bērniem, kā arī izzināt sociālos, ekonomiskos un psiholoģiskos aspektus, kas veicina vai kavē jauno pāru vēlmi oficiāli reģistrēt laulību, laist pasaulē un audzināt bērnus.

Pētījuma PILNA ATSKAITE

PREZENTĀCIJA

Pētījuma prezentācijas videoieraksts