Turpinās pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2019

Jau pēc divām nedēļām, no 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un visā Eiropā norisināsies piektā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, ļaujot ikvienam interesentam un organizācijai popularizēt uz ilgtspējīgu attīstību vērstas aktivitātes un pasākumus vienkopus, kā arī izcelt savu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) izvirzīto Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Līdz šim Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā (European Sustainable Development WeekESDW) 2019 pieteikti gandrīz 3000 pasākumu vairāk kā 20 valstīs. ESDW ietvaros ik gadu notiek vairāk kā 4000 pasākumu, ko īsteno sociāli aktīvi iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni.

Šogad no Latvijas pieteiktas jau trīs iniciatīvas: vides aizsardzības akcija “No straws”, pilsētplānošanas pasākums “MadCity Happening 2019” un diskusija “Dzimumu līdztiesība: ceļš uz ekonomisko attīstību un iekļaujošu sabiedrību”.

No straws” ir publiska iniciatīva par atteikšanos no plastmasas kokteiļsalmiņu plašas lietošanas, kas ir starp biežāk sastopamajiem atkritumiem pludmalēs (2017. gadā salmiņi ierindojās 7. vietā), proaktīvi rūpējoties par vides un jūras un okeāna dzīvnieku aizsardzību.  Akcijas organizētāji Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) un Zaļā josta aicina restorānu, kafejnīcu un veikalu īpašniekus, kas pasniedz dzērienus, iesaistīties iniciatīvā – atteikties no plastmasas salmiņu lietošanas un, sazinoties ar asociāciju, bezmaksas saņemt uzlīmes, kas pauž rūpes un atbildību par vidi.

30.-31. maijā, Rīgā jau trešo gadu tiks aizvadīts divu dienu starptautisks pilsētplānošanas notikums “MadCity Happening 2019” ar mērķi vest uz Rīgu jaunākās idejas pilsētu attīstībai un radīt inovatīvus risinājumus teritorijām Rīgas pilsētā. Mācību un sadarbības procesā dalībnieki  dalīsies pieredzē par inovāciju rajoniem, to darbības principiem un piemēriem pasaulē, kā arī diskutēs par mikromobilitāti un tās radītajām iespējām. Hakatona ietvaros (otrajā dienā) komandas strādās pie mobilitātes risinājumiem.

Savukārt aktualizējot nevienlīdzības “aisberga neredzamo daļu” Latvijas Pašvaldību savienība 5. jūnijā aicina piedalīties diskusijā par dzimumu līdztiesības integrāciju rīcībpolitikā kā priekšnoteikumu ekonomikas attīstībai, daloties labajā pieredzē ar pašvaldībām attīstības valstīs. Tiks runāts par sieviešu izglītību un kvalitatīvas izglītības nozīmi cīņā pret vardarbību, sieviešu lomu sociālajā uzņēmējdarbībā un abu dzimumu potenciāla līdzvērtīgu izmantošanu.

Aicinām pieteikt ESDW 2019 projektus un idejas, kuru publicitātes pasākumi tiks īstenoti laika posmā no 2019. gada 30. maija līdz 5. jūnijam, piedalīties pasākumos un uzzināt par citu dalībnieku aktivitātēm, kas ir vērstas uz Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/ līdz š.g. 29. maijam.

ESDW sniedz ieguldījumu 2015. gadā apstiprināto ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM; Sustainable Development GoalsSDGs) īstenošanā, veicinot interesi un mazāka un lielāka mēroga ideju, kas tematiski atbalsta IAM, realizēšanu. IAM identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar kuriem pasaule saskaras vides, sociālā un ekonomikas dimensijā – šodien un nākotnē – un kas prasa aktīvu un tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm, t.sk. valstīm un iedzīvotājiem. Ilgtspējas un IAM tematika ietver tādus globālos izaicinājumus kā nabadzības un bada izskaušana, veselības aprūpes un izglītības pieejamība un kvalitāte, dzimumu līdztiesība un pienācīga darba iespējas ikvienam, atbildīgs patēriņš un ražošana, miers un taisnīgums, rīcība planētas un tās resursu aizsardzībai u.c.  

ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). Papildu informācija un pieteikšanās e-forma pieejama ESDW tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/. Jūs varat sekot ESDW aktivitātēm arī sociālajās vietnēs: Twitter – @EuropeanSDWeek un Facebook.

 

ESDW

 

 

Ar atbildību par Latvijas nākotni! Pārresoru koordinācijas centrs

 

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

[email protected]