Atbalsts ģimenēm ar bērniem

Ģimenes ar bērniem

2016. gada 21. jūnijā notika kārtējā Demogrāfisko lietu padomes sēde, kuras laikā ekspertu sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) vadītājs, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs Imants Parādnieks Padomi iepazīstināja ar Konceptuālo ziņojumu “Par Sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs” priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2017.–2018. gadā”.

DLC priekšlikumi primāri vērsti uz atbalstu īpaši nabadzības riskam pakļautajām ģimenēm, kā arī sistēmiskiem grozījumiem esošajā regulējumā, lai novērstu atsevišķas sociāli netaisnīgas situācijas.

Demogrāfisko lietu padome ziņojumu konceptuāli atbalstīja, kā prioritāti izvirzot pašreizējā atbalsta ģimenēm ar bērniem efektivitātes izvērtējumu, bet pārējo DLC priekšlikumu īstenošanas iespējas noteica skatīt valsts budžeta veidošanas procesā (Demogrāfisko lietu padomes 21. jūnija sēdes protokollēmums Nr. 16).

DLC konceptuālais ziņojums ieskicēja dažādas demogrāfiskās politikas jomas, kuras pēc DLC domām uzlabotu ģimeņu situāciju un spertu soli uz kuplo ģimeņu nabadzības riska mazināšanu. Konceptuālais ziņojums  ir tikai pirmais solis uz ģimenei draudzīgu atbalsta politiku. Tomēr sākot no 2017. gada ģimenēm pieejams šāds papildus atbalsts: skatīt šeit.