Papildu nodokļu atvieglojumi mazu bērnu vecākiem

Atvieglojumi ģimenēm

Ja laulātais nestrādā un aprūpē vienu bērnu līdz trīs gadu vecumam vai trīs un vairāk bērnus līdz 18 gadu vecumam (vai līdz 24 gadu vecumam, ja turpina mācīties), no kuriem vismaz viens ir pirmsskolas vecumā, vai piecus bērnus līdz 18 gadu vecumam (vai līdz 24 gadu vecumam, ja tiek turpinātas mācības vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē), apgādniekam ir tiesības saņemt nodokļu atvieglojumu arī par savu laulāto.

 

Lai izmantotu šo nodokļa atvieglojumu, personai elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta (VID) algas nodokļa grāmatiņā jāpievieno laulātais kā apgādājamais. VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma 1. jūlijā būs gatava saņemt šo informāciju par jaunajām apgādībā esošajam personām; pēc datu pārbaudes darba devēji vai citi ienākuma izmaksātāji tiks informēti par izmaiņām apgādājamo personu skaitā.