Valsts prezidents: bērnu tiesību aizsardzība jāskata ģimeņu atbalsta politikas kontekstā

Vardarbības prevence

1. jūlijā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar centra “Dardedze”, Demogrāfisko lietu centra un Pārresoru koordinācijas centra pārstāvjiem, lai runātu par izaicinājumiem Latvijas bērnu tiesību aizsardzības un labklājības jomā.

Centra “Dardedze” un PKC pārstāvji sarunā informēja Valsts prezidentu par nepietiekamu bērnu tiesību un ģimeņu atbalsta politikas koordinēšanu starp dažādām iesaistītajām institūcijām un organizācijām. E. Levits atzīmēja, ka šajā laukā ir novērojams horizontālas sadarbības trūkums un ir nepieciešams panākt risinājumu, kā arī skatīt bērnu tiesību aizsardzību plašākā ģimeņu atbalsta politikas kontekstā.

Valsts prezidents un klātesošie pārrunāja Latvijas iesaisti ANO dibinātajā kustībā “Ceļa meklētāji”. Iniciatīvas mērķis ir celt sabiedrības izpratni, veicināt valstu augstākā līmeņa politisko apņemšanos, veicināt aktīvu darbību un ieviest katrā pasaules valstī nacionālu vardarbības prevencijas standartu visā pasaulē. E. Levits uzsvēra, ka plāno pievērst gan Ministru kabineta uzmanību bērnu tiesību aizsardzības un labklājības jomai, gan runāt par nepieciešamību Latvijas dalībai ANO kustībā.

Pārpublicēts no www.president.lv