Noslēdzies iepirkums "Komunikācijas kampaņas jauniešu auditorijas uzrunāšanai par valsts attīstības tēmu radošā risinājuma realizācija"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Komunikācijas kampaņas jauniešu auditorijas uzrunāšanai par valsts attīstības tēmu radošā risinājuma realizācija” komisija 2017. gada 26.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “PR Kvadrāts”, reģ.Nr. 40003845601, juridiskā adrese: Saules iela 40-2, Jaunolaine, Olaines nov., LV – 2127.

Iepirkuma līgumcena bez PVN – 18 000.00 EUR.

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, SIA “PR Kvadrāts” piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisijas 2017. gada 26.jūnija sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Paziņojums par lēmumu

2017. gada 5. jūlijā noslēgts līgums ar SIA "PR kvadrāts" par 18 000 EUR (bez PVN).

 

Iepirkumi no 10 000 euro līdz 42 000 euro

Identifikācijas Nr.2017/PKC-9
Prognozējamā līgumcena20 000,00 EUR
ProcedūraPublisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā
NosaukumsKomunikācijas kampaņas jauniešu auditorijas uzrunāšanai par valsts attīstības tēmu radošā risinājuma realizācija
Datums30.05.2017.
Pieteikšanās13.06.2017. plkst.10.00
StadijaNoslēdzies
Līguma izpildes termiņš5 mēneši no līguma slēgšanas brīža
KontaktpersonaElīna Krūzkopa, t. 67082813, [email protected] 
Dokumenti

Iepirkuma nolikums

 

Jautājumi un atbildes

 

Jautājums #1:

Man ir jautājums par pretendenta atlases dokumentiem - nolikuma punktā 5.2.6. minēts, ka CV pielikumam jāpievieno derīgas kvalifikāciju (izglītību) apliecinātas dokumentu kopijas (sertifikāti, diplomi, atsauksmes), sakiet, vai ar atsauksmēm ir domātas atsauksmes, kas apstiprina izglītības ieguvi vai atsauksmes par iepriekš realizētiem līdzīgiem projektiem?

Atbilde uz jautājumu #1:

Atbildot uz jautājumu par iepirkuma 5.2.6. apakšpunktu:

Pasūtītājs vēlas pārliecināties, ka norādītajiem ekspertiem ir Nolikuma 4.7.punktā noteiktā izglītība un pieredze, līdz ar to CV jāpievieno apliecinātas izglītības dokumentu kopijas (var pievienot arī atsauksmes par iegūto izglītību, ja nepieciešams - nav obligāti).

###

CV jānorāda informācija, kas apliecina dalību vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā (ar darba devēja kontaktinformāciju).

Nolikuma 5.pielikumā  „Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts" pretendents norāda katra eksperta (vai uzņēmuma, ja eksperts piedalījies šī projekta īstenošanā) pakalpojumu sniegšanas pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas, līdzvērtīgu pakalpojumu jomā un apmērā.

 

Jautājums #2

Lūgums, ja iespējams - atsūtiet plašāku pētījumu vai datus, ko izmantojat iepirkumā “Komunikācijas kampaņas jauniešu auditorijas uzrunāšanai par valsts attīstības tēmu radošā risinājuma realizācija”.

Atbilde uz jautājumu #2:

Iepirkumā izmantoti dati no publikācijas: Ilze Koroļeva, Inta Mieriņa, Ritma Rungule Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums, Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014. 
Tā kā tā ir grāmata, saturu diemžēl nevaram pārsūtīt elektroniski. 

 

Jautājums #3

Sakiet, vai varat lūdzu precizēt, cik detalizēti Finanšu piedāvājumā nepieciešams norādīt pozīcijas? Vai ārējās komunikācijas kampaņas kopējais apraksts var tikt norādīts kā viena pozīcija, vai arī finanšu piedāvājumā nepieciešams atsevišķi norādīt finanšu pozīciju katrai piedāvātajai ārējās komunikācijas aktivitātei?

Atbilde uz jautājumu #3

Atbildot uz Jūsu jautājumu par iepirkuma pieteikuma sadaļas Finanšu piedāvājums ("budžeta tāme") aizpildi - iepirkuma komisija vērtēs piedāvājuma kopējo summu, līdz ar to Jūs droši varat norādīt ārējās komunikācijas kampaņas izstrādi un realizāciju kā vienu pozīciju. Vienlaikus, ja, Jūsuprāt, ir būtiski iedalīt kādu no pozīcijām detalizētāk - labākai izpratnei - , to varat darīt.