Noslēdzies iepirkums "Pētījumu un publikāciju datu bāzes izstrāde un ieviešana"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Pētījumu un publikāciju datu bāzes izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2015/PKC-14, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2015.gada 1.decembrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Softikom”, vienotais reģistrācijas numurs: Nr.40003674327, juridiskā adrese: Brīvības gatve 214m, Rīga, LV - 1039.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 4644,63 (četri tūkstoši seši simti četrdesmit četri eiro un 63 centi) un PVN 21% apmērā – EUR 975,37 (deviņi simti septiņdesmit pieci eiro un 37 centi), kas kopā sastāda EUR 5620,00 (pieci tūkstoši seši simti divdesmit eiro un 00 centi).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, SIA „Softikom” piedāvājums atzīts par atbilstošu kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, ar zemāko cenu. Iepirkuma komisijas 2015. gada 1.decembra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.2015/PKC-14
Prognozējamā līgumcena6 611, 57 EUR bez PVN
ProcedūraPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
NosaukumsPētījumu un publikāciju datu bāzes izstrāde un ieviešana
Datums16.11.2015.
Pieteikšanās30.11.2014. plkst. 17.00
StadijaNoslēdzies
Līguma izpildes termiņš8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Kontaktpersona

Elīna Krūzkopa, t.67082813, [email protected]

Dokumenti

Iepirkuma nolikums
Līgums