Noslēdzies iepirkums "Publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām maketa izstrāde un druka"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Publisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļām maketa izstrāde un druka”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2016/PKC-25, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2016. gada 4. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt  SIA “E Forma”, reģ.Nr. 40002047966, juridiskā adrese: Vairoga iela 47-2, Rīga, LV – 1039.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 5970,00 eiro (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit eiro un 00 centi).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, SIA “E Forma” piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisijas 2016. gada 4. oktobra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 euro līdz 42 000 euro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.2016/PKC-25
Prognozējamā līgumcena6500 EUR
ProcedūraPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
NosaukumsPublisko pārskatu par valsts kapitālsabiedrībām un valstij piederošajām kapitāla daļāmmaketa izstrāde un druka
Datums16.09.2016.
Pieteikšanās03.10.2016. plkst. 10:00
StadijaNoslēdzies
Līguma izpildes termiņš1 gads no līguma noslēgšanas brīža
Kontaktpersona

Elīna Krūzkopa, t. 67082813, [email protected]

Dokumenti

Iepirkuma nolikums

Līgums