Noslēdzies iepirkums "Tīmekļa vietnes un datu bāzes izstrāde un ieviešana"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Tīmekļa vietnes un datu bāzes izstrāde un ieviešana”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2015/PKC-13, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2015.gada 22.decembrī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt nodibinājumam „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, vienotais reģistrācijas numurs: Nr.40008088258, adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils, LV-3602.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 8 650,00 (astoņi tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un 00 centi) un PVN 21% apmērā – EUR 1816,50 (viens tūkstotis astoņi simti sešpadsmit eiro un 50 centi), kas kopā sastāda EUR 10 466,50 (desmit tūkstoši četri simti sešdesmit seši eiro un 50 centi).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” piedāvājums atzīts par atbilstošu kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, ar zemākocenu. Iepirkuma komisijas 2015. gada 22.decembra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.2015/PKC-13
Prognozējamā līgumcena10 000,00 EUR bez PVN
ProcedūraPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
NosaukumsTīmekļa vietnes un datu bāzes izstrāde un ieviešana
Datums04.12.2015.
Pieteikšanās15.12.2015. plkst. 17.00
StadijaNoslēdzies
Līguma izpildes termiņš4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža
Kontaktpersona

Elīna Krūzkopa, t.67082813, [email protected]

Dokumenti

Iepirkuma nolikums

Līgums

Līguma grozījumi