ZInāšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei

ZInāšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei - mūsdienu dzīves ritms pieprasa no cilvēka būt elastīgam un gatavam pārmaiņām, lai veiksmīgi attīstītu savas zināšanas un prasmes, un pielāgotos darba tirgum. Prioritāte fokusējas uz zināšanu un prasmju apjomu un kvalitāti, kas ir svarīgs resurss individuālajai un valsts izaugsmei, apgūstot nepieciešamās prasmes un zināšanas, strādājot labā darbavietā, veicot uzņēmējdarbību vai radot jaunas praktiskas/ teorētiskas zināšanas.

Prioritātes īstenošanai būtiski ir:

  • KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA MŪŽA GARUMĀ – kvalitatīva prasmju un zināšanu ieguve visām mērķgrupām, iekļaujot visas izglītības pakāpes, veidus un formas; atspoguļo izglītībā un apmācībā iegūto, t.sk. digitālās un karjeras vadības prasmes, mediju un informācijas pratību, personības attīstībai un produktīvai darba dzīvei.
  • ZINĀTNES ATTĪSTĪBA UN SNIEGUMS – radoša cilvēka izaugsme, jaunu teorētisku un praktisku zināšanu radīšana un pielietošana, kā arī augstas pievienotās vērtības un eksportspējīgu produktu un pakalpojumu izstrāde un uzlabošana.