MĀCĪBAS PAR UZŅĒMUMU KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU 2020.GADA 4. UN 9. NOVEMBRĪ IERĒDŅIEM UN PUBLISKĀS PĀRVALDES DARBINIEKIEM VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBĀ

04.11.2020.
14:00 - 17:00
MĀCĪBAS PAR UZŅĒMUMU KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU 2020.GADA 4. UN 9. NOVEMBRĪ IERĒDŅIEM UN PUBLISKĀS PĀRVALDES DARBINIEKIEM VALSTS KAPITĀLSABIEDRĪBU PĀRVALDĪBĀ
Apraksts

PKC logoBaltijas Korporatīvās pārvaldības institūta logo

Pārresoru koordinācijas centrs un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts organizē mācības par uzņēmumu korporatīvo pārvaldību - divu dienu ciklu, kas notiks 2020. gada 4. un 9. novembrī.

Aicinām pieteikties mācībām līdz 2020. gada 2. novembrim (ieskaitot)!

Mērķauditorija

Prioritārā mērķa grupa ir ierēdņi un darbinieki publiskajā pārvaldē, kuri tieši iesaistīti kapitālsabiedrību pārvaldības procesā un kurus dalībai mācībās deleģējis iestādes vadītājs.

Mācībās aicināti piedalīties kapitāla daļu turētāja pārstāvji, atbildīgie darbinieki, par kapitāla daļu pārvaldību atbildīgo struktūrvienību darbinieki, struktūrvienību (piemēram, juridisko, finanšu un personāla struktūrvienību) darbinieki, kas tieši iesaistīti kapitālsabiedrību pārvaldībā, kā arī kapitālsabiedrību padomes locekļi. Vēlams prioritāri pieteikt dalībniekus, kuri nesen uzsākuši darbu šai jomā.

Dalības nosacījumi

 • Ņemot vērā ar Covid-19 saistītos ierobežojumus, mācības notiks attālinātā formātā Cisco Webex tiešsaistes platformā.
 • Mācības plānotas lekciju formātā. Dalībnieku skaits nav ierobežots, līdz ar to aicinām pieteikties visus interesentus.
 • Dalība seminārā ir bezmaksas. Sertifikāts pēc semināra netiek izsniegts.

Tēmas:

 1. Korporatīvās pārvaldības principi: Normatīvie akti un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD principi un vadlīnijas. Sliktas pārvaldības signāli. Kapitāla daļu turētāja, padomes, valdes un iekšējā audita lomas, atbildība, efektīva sadarbība.
 2. Iesaiste uzņēmuma stratēģijas un mērķu noteikšanā. Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes un saskaņošanas process. Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu noteikšana un savstarpēja līdzsvarošana – kapitāla daļu turētāja, padomes un valdes loma. Līdzdalības pamatojums, tā vērtēšanas būtiskākie aspekti, vispārējais stratēģiskais mērķis.
 3. Valdes un padomes locekļu nominācijas process: Starptautiskās tendences un ieteikumi nominācijas procesa organizēšanai. Nominācijas prakse un izaicinājumi Latvijā. Kā piesaistīt profesionāļus no privātā sektora darbam uzņēmumu valdēs un padomēs?
 4. Atalgojuma noteikšana valdes un padomes locekļiem, izmaiņu veikšana atalgojumā, papildu labumu noteikšana, amatu savienošana kapitālsabiedrībā. Atalgojuma politikas izstrāde un aktualizēšana.
 5. Padomes praktiskā darbība. Padomes locekļu skaits, padomes uzdevumi un darba intensitāte, sadarbība ar valdi un akcionāriem, iekšējais audits nepastarpinātas informācijas iegūšanai, gada kalendārs, padomes piekrišana darījumiem un valdes lēmumiem.

Formāts un norises laiks

 • Ekspertu un lektoru prezentācijas, labās prakses piemēri

Nepieciešamais tehniskais nodrošinājums:

 • Dators (semināra laikā tiks rādītas prezentācijas, līdz ar to vēlams pietiekami liels ekrāns)
 • Stabils internets
 • Webkamera
 • Mikrofons (tikai klausīšanās režīmā, lūdzam izslēgt mikrofonus mācību laikā)
 • Vēlama nodalīta telpa, kur Jūs neviens netraucē

Kopējā programma tiks īstenota 2 daļās (sesijās) no plkst. 14.00 - 17.00

 • 2020. gada 4. novembrī (1. – 2. tēma)
 • 2020. gada 9. novembrī (3. - 5. tēma)

Norises vieta: attālinātā formātā Cisco Webex tiešsaistes platformā, uzaicinājums tiks nosūtīts uz reģistrēšanās saitē norādīto e-pasta adresi pirms semināra.

Dalības seminārā apstiprinājumu nosūtīsim atsevišķi.