Seminārs “Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana” valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un to kapitāla daļu turētājiem

23.03.2022.
14:00 - 16:00
Seminārs “Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana” valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām un to kapitāla daļu turētājiem
Apraksts

Pārresoru koordinācijas centra logoTieslietu ministrijas logoBICG logo

Pārresoru koordinācijas centrs, Tieslietu ministrija un Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts aicina uz tiešsaistes semināru “Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošana”, kurā uzzināsit, kā pilnveidot savas kapitālsabiedrības korporatīvo pārvaldību un sagatavot kvalitatīvu korporatīvās pārvaldības ziņojumu.

Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss ir labas uzvedības rokasgrāmata ikvienai kapitālsabiedrībai, kas savā ikdienas dzīvē vēlas ieviest godīgas, atbildīgas un caurspīdīgas pārvaldības principus. Kodekss sastāv no 17 principiem, kuri veicina kapitālsabiedrības ilgtermiņa vērtības pieaugumu, tās efektīvu pārvaldību un darbības caurskatāmību. Labas pārvaldības nozīme jo īpaši palielinās šajos strauji augošās nestabilitātes apstākļos.

Atbilstoši starptautiski atzītai praksei, kapitālsabiedrību ikgadējie korporatīvās pārvaldības ziņojumi nodrošina koncentrētu informāciju ieinteresētajām pusēm par korporatīvās pārvaldības aktualitātēm un korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu kapitālsabiedrībā. Tas ir veids, kādā kapitālsabiedrības vadība izskaidro ikvienam interesentam pasākumus, kurus kapitālsabiedrība ir ieviesusi korporatīvas pārvaldības uzlabošanai.

Semināra norises laiks un vieta

23. martā plkst. 14.00-16.00, attālināti Webex tiešsaistes platformā

Mērķauditorija

Valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kapitāla daļu turētāji (ministriju un pašvaldību pārstāvji)

Reģistrācijas un dalības noteikumi

Lūdzam reģistrēties ne vēlāk kā divas dienas pirms semināra norises - līdz 21. martam. Saite dalībai seminārā tiks nosūtīta pirms semināra uz e-pasta adresi, kuru būsit norādījuši, aizpildot reģistrācijas formu. Seminārā var piedalīties vairāki pārstāvji no vienas iestādes un kapitālsabiedrības.

SEMINĀRA VIDEO