Noslēdzies iepirkums "Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde"

Pārresoru koordinācijas centra iepirkuma „Darbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2016/PKC-20, (turpmāk – Iepirkums), komisija 2016.gada 25.maijā ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt Compensa Life Vienna  Insurance Group SE Latvijas filiālei, vienotais reģistrācijas numurs: 50003958651, adrese: Vienības gatve 87h, Rīga, LV – 1004.

Iepirkuma līgumcena bez PVN EUR 5 088,00 (pieci tūkstoši astoņdesmit astoņi eiro un 00 centi).

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, Compensa Life Vienna  Insurance Group SE Latvijas filiāles piedāvājums atzīts par atzīts par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Iepirkuma komisijas 2016.gada 25.maija sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42 000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši  Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.2016/PKC-20
Prognozējamā līgumcena5 123 EUR
ProcedūraPublisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
NosaukumsDarbinieku veselības apdrošināšanas polišu iegāde
Datums11.05.2016.
Pieteikšanās25.05.2016. plkst. 10:00
StadijaNoslēdzies
Līguma izpildes termiņš11.06.2016.- 10.06.2017.
KontaktpersonaKristīne Ozoliņa,  t.67082793, [email protected]
Dokumenti

Iepirkuma nolikums
Līgums