Noslēdzies iepirkums "Salīdzinoša pētījuma par atalgojuma apmēru izstrāde"

Pārresoru koordinācijas centra un Valsts kancelejas iepirkuma „Salīdzinoša pētījuma par atlīdzības apmēru izstrāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. 2015/PKC-29 (turpmāk – Iepirkums), komisija 2016.gada 5.februārī ir pieņēmusi lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirt personu apvienībai SIA “Civitta Latvija” (reģ. Nr.40103391513, adrese: Spīķeri, Maskavas iela 6, Rīga, LV – 1050) un UAB “Civitta” (reģ. Nr.302477747, adrese: Gedimino pr. 27, Viļņa, Lietuva, LT‑01104).

Iepirkuma kopējā līgumcena bez PVN 37 427,00 eiro (ar PVN= 45 286,67 eiro). Tai skaitā summa, kas attiecināma uz  Iepirkuma I daļas izpildi (pakalpojums Pārresoru koordinācijas centram) ir 24 327,55 eiro un summa, kas attiecināma uz Iepirkuma II daļas izpildi (pakalpojums Valsts kancelejai) ir 13 099,45 eiro.

Vērtējot saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību, personu apvienības SIA “Civitta Latvija” un UAB “Civitta” piedāvājums atzīts par atbilstošu kvalifikācijas un tehniskajām prasībām, ar zemāko cenu. Iepirkuma komisijas 2016. gada 5.februāra sēdes protokols ir pieejams šeit: protokols.

Iepirkumi no 4000 eiro līdz 42000 eiro

Informācija par iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta kārtībai.

Identifikācijas Nr.2015/PKC-29
Prognozējamā līgumcena4000-42 000 EUR
ProcedūraAtbilstoši   Publisko iepirkumu likuma 8.panta kārtībai
NosaukumsSalīdzinoša   pētījuma par atalgojuma apmēru izstrāde
Datums29.12.2015.
Pieteikšanās15.01.2016.   plkst.16.00
StadijaNoslēdzies
Līguma izpildes termiņš4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas
KontaktpersonaVladislavs Vesperis, 67082812, [email protected]
Dokumenti

Iepirkuma nolikums

Līgums

Līguma papildu vienošanās