Iepazīstinās ar izstrādāto Tautas Ataudzes stratēģiju

Tautas Ataudzes stratēģijas logo

Ekspertu sadarbības platforma “Demogrāfisko lietu centrs” (DLC) 2022. gada 9. novembrī plkst. 10.30 “Hotel Bergs” Stikla zālē iepazīstinās ar izstrādāto Tautas Ataudzes stratēģijas prezentāciju.

"Mēs, gan kā nācija, gan katrs atsevišķi, ar retiem izņēmumiem, esam ļoti daudz uzmanības veltījuši tautas izpausmēm - kultūrai, identitātei, dabai, zemei. Tomēr pienācīga uzmanība nav veltīta pašai nācijas būtībai – tās spējai atjaunoties. Mūsu turpinājumam - tiem, kuriem vajadzētu nākt pēc mums, kuri nestu visu tautai vērtīgo - no saknēm un atmiņām līdz galotnēm un nākotnes Latvijai," uzsver Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos un DLC vadītājs Imants Parādnieks. "Tautas Ataudzes stratēģija “Ģimene – Latvija – 2030 (2050). ATJAUNOJAMIES” tapusi teju 10 gadu garumā. Sākotnēji iecerēta, no atsevišķām idejām par plašu druvu veidota, politikas un sabiedrības pārmaiņu vēju slīpēta, līdz komandas darbā ieguvusi ne vien taustāmu, bet arī izpildāmu un ieviešamu formu. Tā ir kā turpmākā ceļa karte ar plānu, kurš ietver teju visu nepieciešamo stipras tautas izaugsmei: no valsts ģimenes atbalsta politikas cieņpilna finansiāla atbalsta, līdz vajadzīgo pakalpojumu pieejamībai; no sakārtotas un pieejamas pirmsskolas izglītības sistēmas līdz drošas nākotnes perspektīvām ikvienai ģimenei; no klāt esoša valsts pleca sajūtas līdz sabiedrības izglītošanai."

Tautas Ataudzes stratēģijas būtība: ar katra nākamā bērna ienākšanu ģimenē ikviena ģimene jūtas labāk pasargāta, vairāk pārtikusi un kopumā – priviliģētāka, un valsts - stiprāka.

Stratēģijas prezentācijā DLC būs kopā ar sadarbības partneriem – biedrību "Mammāmuntētiem.lv", Latvijas Studentu apvienību, demogrāfijas, veselības, valsts pārvaldes un citu nozaru ekspertiem un zinātniekiem.