Līdz 28. martam pagarināta pieteikšanās uz 40 valsts budžeta apmācību vietām speciālistu sagatavošanai darbam ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem

Darbs ar ABA metodi ar bērnu - attēls

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) līdz 28. martam pagarina pieteikšanās termiņu uz 40 valsts līdzfinansētām apmācību vietām speciālistu sagatavošanai darbam ar ABA (lietišķās uzvedības analīzes jeb angļu val. Applied Behavior Analysis) metodi, kas īpaši ir piemērota atbalsta pakalpojumu sniegšanai bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

PKC aicina pedagogus, psihologus, logopēdus, audiologopēdus un citus motivētus speciālistus, kuri ikdienā jau strādā ar bērniem, līdz 28. martam pieteikties konkursā uz šīm apmācību vietām - pieteikumu kopā ar citiem konkursa nolikumā minētajiem dokumentiem sūtīt Pārresoru koordinācijas centram uz e-pastu: berniem@pkc.mk.gov.lv.

Iepriekš noteiktais pieteikumu iesniegšanas termiņš (līdz 17. martam) pagarināts, ņemot vērā pašvaldību noslodzi Ukrainas bēgļu uzņemšanas un atbalsta sniegšanas jautājumu risināšanā.  Iesniedzot pieteikumu dalībai apmācību konkursā, ir nepieciešama tā saskaņošana ar pašvaldību turpmākajai sadarbībai ar tās iestādēm.

Mācības ABA metodes apguves profesionālās pilnveides izglītības programmā ilgs divus gadus un paredz 285 stundu teorijas mācības, 144 stundu praktiskās mācības un 35 stundu supervīzijas. Mācības vadīs pieredzējuši psihologi, psihiatri, sertificēti uzvedības analītiķi un speciālie pedagogi no Latvijas un ārvalstīm, to vidū Ieva Bite, Zane Kronberga, Ņikita Bezborodovs, Vita Ukase, Cristos Nikopoulus (Lielbritānija), Kyle Jay Mokma (ASV), Zuilma Gabriela Sigurdardottir (Islande), Maija Graudins Reisterer (ASV), Lorenso Todone (Itālija) un Elaina Heard (ASV).

Apmācības īstenos mācību centrs “Atbalsts”, piedāvājot profesionālās pilnveides izglītības programmas “Lietišķās uzvedības analīze” saturu un mācību organizāciju.

Ar konkursa nolikumu varat iepazīties Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē, Latvijas Autisma apvienības tīmekļa vietnē www.autisms.lv, Latvijas Pašvaldību savienības tīmekļa vietnē www.lps.lv, kā arī mācību centra “Atbalsts” tīmekļa vietnē www.atbalsts.lv

Konkursam uz apmācību vietām speciālistu sagatavošanai darbam ar ABA metodi var pieteikties personas ar vismaz bakalaura vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vismaz LKI 6 .līmenis) psiholoģijā, logopēdijā, izglītības zinātnē vai pedagogu izglītībā ar skolotāja vai pirmsskolas skolotāja kvalifikāciju vai veselības aprūpē ar audiologopēda kvalifikāciju, kam ir vismaz viena gada pieredze pēdējo trīs gadu laikā, ikdienā savā profesijā strādājot ar bērniem vecumā no dzimšanas līdz 12 gadu vecumam. Vienlaikus, lai sekmētu to, ka apmācītie speciālisti pēc mācību pabeigšanas turpina darbu, nodrošinot ABA pieejamību publiskā sektorā, dalībai konkursā nepieciešams pašvaldības atbalsts un piekrišana nodrošināt mācību prakses iespējas pašvaldības izglītības iestādē, kas nodrošina pirmsskolas izglītības vai pamatizglītības programmu, veselības aprūpes iestādē vai pie sociālo pakalpojumu sniedzēja.

Konkurss tiek organizēts divās kārtās, un pretendenti, kuri būs ieguvuši augstāko novērtējumu, mācības profesionālās pilnveides izglītības programmā varēs uzsākt jau šā gada maijā.

ABA tiek uzskatīta par vienu no pasaulē efektīvākajām pierādījumos balstītām agrīnās intervences metodēm darbā ar bērniem, kuriem vērojami autiskā spektra traucējumi, sociālemocionālās grūtības vai trauksme, un tās rezultātā tiek sekmēta bērna uzvedības maiņa un prasmju attīstīšana, tai skaitā trenētas komunikācijas prasmes, attīstīta spēja apgūt mācību vielu skolā un veidot patstāvīgas dzīves iemaņas. Tomēr Latvijas galvenā problēma šobrīd, kas traucē nodrošināt pieejamu ABA pakalpojumu, ir speciāli darbam ar šo metodi sagatavotu speciālistu trūkums. Atbilstoši Bērnu slimnīcas fonda apkopotajai informācijai, uz doto brīdi Latvijā ir 33 ABA un Denveras modeļa speciālisti, kas ir nepietiekošs skaits pat uz visiem Nacionālā veselības dienestā reģistrētajiem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem.

Pārresoru koordinācijas centrs kopā ar Latvijas Pašvaldību savienību, Latvijas Bērnu labklājības tīklu, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un citiem partneriem ir uzsācis darbu pie preventīvās atbalsta sistēmas veidošanas, lai visā Latvijas teritorijā nodrošinātu nepieciešamo profilakses, agrīnās intervences un atbalsta pakalpojumu pieejamību bērniem ar attīstības grūtībām vai to veidošanās risku. Partnerības ietvaros ģimenēm un speciālistiem tiks piedāvāti dažādi metodiskie instrumenti un programmas, tostarp paredzēta speciālistu sagatavošana, lai nākotnē nodrošinātu ABA pieejamību visā Latvijā.

KONKURSA NOLIKUMS

 

Informāciju sagatavoja:

Guntis Rozenbergs

Pārresoru koordinācijas centrs
tālr.: 67082813
e-pasts: guntis.rozenbergs@pkc.mk.gov.lv
tīmekļvietnes: www.pkc.gov.lv
www.valstskapitals.gov.lv
twitter: @LVnakotne
FB: LVnākotne