Noslēgusies piektā Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa

No 30. maija līdz 5. jūnijam Latvijā un 26 citās Eiropas valstīs jau piekto gadu pēc kārtas norisinājās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļa, kopumā aizvadot vairāk nekā 6500 uz ilgtspējīgu attīstību un globālo izaicinājumu risināšanu vērstas iniciatīvas, tostarp četras no tām Latvijā.

Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļā (European Sustainable Development Week ESDW) ik gadu notiek vairāki tūkstoši pasākumu, ko īsteno sociāli aktīvi iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmumi, rūpējoties par mūsu planētas, cilvēku un resursu nākotni, dalībnieku un iniciatīvu skaitam stabili pieaugot un šogad tuvojoties jau 7000 pasākumu atzīmei.

ESDW sniedz ieguldījumu 2015. gadā apstiprināto ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM; Sustainable Development Goals – SDGs) īstenošanā, popularizējot uz ilgtspējīgu attīstību vērstas aktivitātes un projektus, izceļot iesaistīto valstu un dalībnieku ieguldījumu IAM sasniegšanā un tādējādi aicinot vairāk domāt par ikdienas izvēļu ietekmi uz mūsu nākotni un resursu atbildīgu pielietojumu ilgtermiņā. IAM identificē galvenos ilgtspējas izaicinājumus, ar kuriem pasaule saskaras vides, sociālā un ekonomikas dimensijā – šodien un nākotnē – un kas prasa aktīvu un tūlītēju rīcību no visām iesaistītajām pusēm, t.sk. valstīm un iedzīvotājiem. IAM iekļauj nabadzības un bada izskaušanu, kvalitatīvas veselības aprūpes un izglītības pieejamību, dzimumu līdztiesību un pienācīga darba iespējas ikvienam, atbildīgu patēriņu un ražošanu, mieru un taisnīgumu, kā arī rīcību planētas un tās resursu aizsardzībai u.c.  

Šogad Latvija aizvadīja četrus pasākumus: savvaļas ārstniecības augu stādīšanas zibakciju, vides aizsardzības akciju “No straws”, pilsētplānošanas pasākumu “MadCity Happening 2019” un diskusiju “Dzimumu līdztiesība: ceļš uz ekonomisko attīstību un iekļaujošu sabiedrību”.

Aktualizējot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, Valmieras pilsētas pašvaldība un ekoskola “Zaļā skola” kopīgi organizēja savvaļas ārstniecības augu stādīšanas zibakciju Ģīmes dabas takā Valmierā. Akcija vienlaikus ir skolēnu ieguldījums dabas takas pilnveidošanā un bioloģijas un veselības mācību stunda, apgūstot dažādus savvaļā sastopamos ārstniecības augus un to pielietojumu. Mini-iniciatīva vērš uzmanību 15.IAM “Dzīvība uz zemes” un dabisko dzīvotņu atjaunošanas nepieciešamībai.

Vienlaikus, papildinoši, rūpējoties par dzīvību ūdeni un mūsu planētas aizsardzību, iniciatīva “No straws” aicina atteikties no plastmasas kokteiļsalmiņu, kas ir starp biežāk sastopamajiem atkritumiem pludmalēs (2017. gadā salmiņi ierindojās 7. vietā), plašas lietošanas. Akcijas organizētāji Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA) un Zaļā josta aicināja restorānu un kafejnīcu īpašniekus, iesaistīties iniciatīvā un, atsakoties no plastmasas salmiņu lietošanas, paust rūpes un atbildību par vidi.

30.-31. maijā, Rīgā jau trešo gadu notika divu dienu starptautisks pilsētplānošanas pasākums “MadCity Happening 2019” ar mērķi vest uz Rīgu jaunākās idejas pilsētu attīstībai un radīt inovatīvus risinājumus teritorijām Rīgas pilsētā. Mācību un sadarbības procesā dalībnieki  dalījās pieredzē par inovāciju rajoniem, to darbības principiem un piemēriem pasaulē, kā arī diskutēja par mikromobilitāti un tās radītajām iespējām. Hakatona laikā (otrajā dienā) komandas strādāja pie mobilitātes risinājumiem.

Savukārt, aktualizējot nevienlīdzības “aisberga neredzamo daļu” Latvijas Pašvaldību savienība 5. jūnijā aicināja piedalīties diskusijā par dzimumu līdztiesības integrāciju rīcībpolitikā kā priekšnoteikumu ekonomikas attīstībai, daloties labajā pieredzē ar pašvaldībām attīstības valstīs. Tika runāts par sieviešu izglītību un kvalitatīvas izglītības nozīmi cīņā pret vardarbību, sieviešu lomu sociālajā uzņēmējdarbībā un abu dzimumu potenciāla līdzvērtīgu izmantošanu.

ESDW organizē Vīnes Ekonomikas un biznesa universitātes Ilgtspējīgas vadības institūts Eiropas ilgtspējīgas attīstības tīkla (ESDN) darbības ietvaros sadarbībā ar ESDW dalībvalstu kontaktpunktiem. Latvijā ESDW kontaktpunkta funkcijas veic Pārresoru koordinācijas centrs (PKC). Papildu informācija par ESDW pieejama tīmekļa vietnē: http://www.esdw.eu/. Jūs varat sekot ESDW aktivitātēm arī sociālajās vietnēs: Twitter – @EuropeanSDWeek un Facebook.

 

ESDW 2019

 

Ar atbildību par Latvijas nākotni! Pārresoru koordinācijas centrs

 

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Krūzkopa

Pārresoru koordinācijas centrs

Tālr. +371 67 082 813

[email protected]