Rosināts pilnveidot sadarbību bērnu garīgās veselības uzlabošanai

Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar nozares speciālistiem un profesionāļiem izstrādājis un sabiedriskai apspriedei pirms apstiprināšanas valdībā nodod konceptuālā ziņojuma projektu “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai”.

Ziņojumā piedāvāti risinājumi, lai nodrošinātu savlaicīgāku un labāku palīdzības sniegšanu emocionālās un sociālās attīstības riskam pakļautiem bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem, un tādējādi novērstu nevēlamas sekas nākotnē, kas saistītas ar mācīšanās grūtībām, zemākiem sasniegumiem skolā un darbā, sociālo atstumtību, sliktāku veselību, vardarbības un noziedzības risku. Lai to panāktu, tiek piedāvāts stiprināt psihisko traucējumu profilaksi, sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem, iekļaujošu izglītību, kā arī nepilngadīgo likumpārkāpēju profilaksi un resocializāciju, izveidojot Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta dienestu ar desmit reģionālajām struktūrvienībām visā Latvijā pierādījumos balstītu intervences programmu un pakalpojumu īstenošanai.

Tiek piedāvāts paplašināt terapeitiska atbalsta programmas bērniem, sākot jau no agrīna vecuma, nodrošināt psihologa pieejamību pirmsskolas izglītības iestādēs, izglītības asistentu bērniem ar uzvedības traucējumiem, atsaitējot tā piešķiršanu no invaliditātes statusa, kā arī sociālo prasmju pilnveidi un citas programmas pusaudžiem ar antisociālas uzvedības veidošanās risku. Vienlaikus plānotas supervīzijas, atbalsta grupas un praktiski treniņi pedagogiem pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās un speciālās izglītības iestādēs, lai uzlabotu darbu ar bērniem, kuriem vērojami psihiskie vai uzvedības traucējumi. Tāpat plānoti risinājumi ģimenēm – gan vecāku prasmju pilnveide jaunajās ģimenēs, kur tas nepieciešams, gan terapeitisks atbalsts vecākiem depresijas un līdzīgu saslimšanu gadījumos, gan arī atbalsta grupas vecākiem, kurās aug bērni ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Daļu pakalpojumu plānots nodrošināt vidē, kurā bērns pavada visvairāk sava laika – bērnudārzā vai skolā.

Psihiskās saslimšanas visā pasaulē kļūst par arvien nopietnāku problēmu – katrs trešais cilvēks saskaras ar šiem traucējumiem dzīves laikā, tomēr visbiežāk psihiskās slimības attīstās bērnībā un pusaudža gados. Kopumā 16-18% bērnu līdz sešu gadu vecumam vērojami psihiskās veselības traucējumi, tāpēc svarīgi uzlabot vispārējo izpratni par psihisko veselību un to ietekmējošajiem faktoriem. Vienlaikus svarīgi nodrošināt visaptverošu, integrētu, uz indivīda vajadzībām orientētu profilaksi bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai.

Ziņojumu par nepieciešamiem uzlabojumiem starpnozaru sadarbībā un atbalsta sistēmā bērniem Pārresoru koordinācijas centrs izstrādājis jau 2018.gadā Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas uzdevumā. Virzot priekšlikumus apstiprināšanai valdībai, ziņojums ir papildināts ar fiskālās ietekmes aprēķiniem.

Konceptuālā ziņojuma projektu sagatavojis Pārresoru koordinācijas centrs, līdzdarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Iekšlietu ministrijai un ekspertiem no Valsts izglītības satura centra, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, LR Tiesībsarga, Latvijas Pašvaldību savienības, Rīgas Domes, Latvijas Psihiatru asociācijas, Latvijas Bērnu psihiatru asociācijas, Latvijas Narkologu asociācijas, Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas, Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācijas, Latvijas Skolu psihologu asociācijas, Latvijas Ārstu biedrības, Latvijas Ārstu un zobārstu apvienības, Latvijas Autisma apvienības, Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv”, Ģimenes attīstības un kultūras centra “Alise”, kā arī programmas “STOP 4-7 sociālo prasmju treniņu” īstenotājiem.

Plašāk par iniciatīvu PKC mājaslapā: https://www.pkc.gov.lv/lv/bernu-atbalstam